Το Σχολείο μας...Το Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα όπως μαρτυρά το μαθητολόγιο που διατηρείται σε καλή κατάσταση στο γραφείο του Σχολείου. Στην αρχή το Σχολείο στεγαζόταν σε κάποια οικία του χωριού. Το 1926 ανεγέρθη το σημερινό σχολείο το οποίο ακολούθησε τα αρχιτεκτονικά πρότυπα των διθέσιων σχολικών κτιρίων της εποχής.΄΄Εχει δύο μεγάλες αίθουσες με το γραφείο των δασκάλων ανάμεσα.


Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 το σχολείο υποβιβάστηκε σε μονοθέσιο και κινδύνεψε να κλείσει. Απ' τη μια, όμως, το πείσμα των κατοίκων να το διατηρήσουν ανοικτό και απ' τηνάλλη η ραγδαία οικιστική αύξηση του οικισμού οδήγησαν στην αύξηση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου. Έτσι:
Το 2001, 14 μαθητές, 1/θέσιο
Το 2002, 18 μαθητές, 2/θέσιο
Το 2005, 32 μαθητές, 3/θέσιο
Το 2007, 42 μαθητές, 4/θέσιο
Το 2009, 62 μαθητές, 5/θέσιο
Το 2011, 72 μαθητές, 6/θέσιο
Σήμερα φοιτούν στο σχολείο μας 82 μαθητές και λειτουργεί ως 6/θέσιο, μολονότι οργανικά παραμένει 4/θέσιο.


Δυστυχώς, το κτίριο του Σχολείου δεν καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες με αποτέλεσμα να έχει διχοτομηθεί η μία αίθουσα και το γραφείο των δασκάλων να χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας.Στην αυλή του σχολείου έχουν τοποθετηθεί δύο λυόμενες αίθουσες, ενώ φέτος ο Δήμος Ρεθύμνου προχώρησε στη μίσθωση γειτονικού οικήματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας.
.